top of page

Groups Feed

This post is from a suggested group

Ngắm Mai Vàng “Khủng” tại Lễ Hội Hoàng Mai Xứ Huế

Hoàng Mai Huế, một loài hoa bản địa với sắc vàng rực rỡ, không chỉ là biểu tượng của vùng đất Hu