top of page

Sam's Hair Company Group

Public·108 members

Viktoria Plzeň Dinamo Záhřeb přenos 09.11.2023


před 6 hodinami — Kde sledovat Dinamo Záhřeb - Viktoria Plzeň v TV? Přímý přenos utkání skupinové fáze Konferenční ligy mezi Plzní a Dinamem Záhřeb vysílá stanice ...


V ned�li na ligu, doraz� Karvin�! P�in��me informace pro fanou�kyPo t��bodov�m n�vratu ze Z�h�ebu je op�t nutn� p�epnout na dom�c� sout�. Ji� v ned�li n�s �ek� od 15:00 v Doosan Aren� souboj s Karvinou. P�in��me ve�ker� pot�ebn� informace pro fanou�ky. OTEV�EN� DOOSAN ARENY Doosan Arena se tradi�n� otev�e 90 minut p�ed z�pasem, tedy ve 13:30. Otev�eny budou v�echny vstupy. Pros�me fanou�ky, aby p�i�li, pokud mo�no v�as, zabr�n�te tak tvorb� front. PRODEJ VSTUPENEK V ned�li si m��ete po��dit jak vstupenky na samotn� duel s Karvinou, tak i na odvetu s Dinamem Z�h�eb, na v�jezd na Slavii �i na nadch�zej�c� utk�n� pro �koly, kter�m bude dom�c� z�pas se Slov�ckem. N�e podrobn�j�� informace. KARVIN� Vstupenky na ned�ln� duel zakoup�te online Plze�sk� vstupence, Sta�� kliknout ZDE, ve Viktoria shopu od 9:00 �i na Ticketpointu od 12:30. Z�H�EB Prodej b�� rovn� na Plze�sk� vstupence (zde), v den utk�n� s Karvinou pak od 12:30 na Ticketpointu za severn� v�� a prodej zde pob�� i po z�pase. Ne�ekejte a po�i�te si co nejd��ve, spole�n� se PORVEME O POSTUP! SLAVIA Jeden z ligov�ch v�jezd� podzimu n�s �ek� ji� p��t� v�kend. Vstupenky do Edenu budou k dispozici na Ticketpointu od 12:30 a rovn� po z�pase. V�ce info ZDE. SLOV�CKO Ned�le, 12. listopadu od 15:00 a tento duel je speci�ln� v�novan� partnersk�m �kol�m. Vstupenky ji� nyn� na Plze�sk� vstupence, sta�� kliknout ZDE, �i rovn� v ned�li na Ticketpointu. ML�DE�N�K M�S�CE O polo�asov� p�est�vce vyhl�s�me v�t�ze tradi�n� sout�e ml�de�n�k m�s�ce. [ŽIVÝ SPORT>] Viktoria Plzeň Dinamo Záhřeb Přímý před 3 hodinami — [ŽIVÝ SPORT>] Viktoria Plzeň Dinamo Záhřeb Přímý přenos 9 listopadu 2023 před 14 hodinami — přenos: Nova Sport 3 Kde sledovat Inter ... Plzeň Dinamo Záhřeb živě 09.11.2023 Sport před 2 hodinami — Viktoria Plzeň proti GNK Dinamo Zagreb živé skóre, H2H a Aktuální skóre Viktoria Plzeň vs. GNK Dinamo Zagreb (a online přímý přenos s videem) ... minut� utk�n�. Kde se�enu magaz�n Viktori�n? � Permanentk��i jej obdr�� v den z�pasu do sv�ch email� Ve 14:00 v den z�pasu bude na webu FCVP Po stadionu jsou rozm�st�ny QR k�dy, jej�ch� na�ten�m si magaz�n otev�ete Jak se registrovat do polo�asov� sout�e? 1. Otev�ete si z�pasov� magaz�n Viktori�n 2. Na str�nce k sout�i se registrujete p�es QR k�d �i link (uvedete jm�no, um�st�n� vstupenky �i ��slo permanentky) 3. Ve 40. Viktoria Plzeň Dinamo Záhřeb Přímý přenos 9 listopadu 2023 před 2 hodinami — Viktoria Plzeň Dinamo Záhřeb Přímý přenos 9 listopadu 2023 před 5 hodinami — Přímý přenos utkání čtvrtého duelu Plzně v základní skupině C ... FC Viktoria Plzeň vs. GNK Dinamo Zagreb FC Viktoria Plzeň vs. GNK Dinamo Zagreb. Poprvé v historii se bude v Doosan Areně hrát Evropská konferenční liga. Viktorku čekají v rámci skupiny C duely s ... Fotbal: FC Viktoria Plzeň - GNK Dinamo Záhřeb na ČT Sport 14. 2. 2019 — Přímý přenos úvodního utkání jarní části Evropské ligy UEFA. Dinamo Záhřeb v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě? Kde sledovat Dinamo Záhřeb - Viktoria Plzeň v TV? Přímý přenos utkání čtvrtého duelu Plzně v základní skupině C Konferenční ligy proti Dinamu Záhřeb vysílá stanice Sport 1. Předzápasové studio začíná v 18:30. Kde sledovat Dinamo Záhřeb - Viktoria Plzeň v TV? Přímý přenos utkání čtvrtého duelu Plzně v základní skupině C Konferenční ligy proti Dinamu Záhřeb vysílá stanice Sport 1. Předzápasové studio začíná v 18:30. před 7 hodinami iSport.cz iSport.cz Poj�me spole�n� zatleskat na�im �sp�n�m hr���m a hr��k�m. RODINN� TRIBUNA Sout� v kreslen�, fotb�lky, playstationy, fotost�na. St�nek s malinovkou a pop cornem tak, jak jste zvykl�. Ur�it� vyu�ijte Rodinnou tribunu Hitr�dia FM Plus. VIKTORIA SHOP � vybavte se na Konferen�n� ligu! Viktoria shop pro v�s v den utk�n� otev�e ji� v 9:00. Dinamo Záhřeb - Viktoria Plzeň 3:0 Evropská liga Fotbal - online přenos GNK Dinamo Záhřeb - FC Viktoria Plzeň, 21. února 2019 18:55, Stadion Maksimir, Záhřeb. Dinamo Záhřeb. Viktoria Plzeň. 3 : 0. [proud!!!] Plzeň Dinamo Záhřeb koukněte se živě 9 listopadu před 2 hodinami — Eindhoven Lens přenos živý 08.11.2023 Živý přenos Aktuální s před 22 hodinami — Dinamo Zagreb - Viktoria Plzeň 23:1500:00 UEFA Champions League ... Doporu�ujeme si po��dit v�ci z kolekce Evropsk� konferen�n� ligy, abychom byli na duel se Z�h�ebem po��dn� vybaveni. MAGAZ�N VIKTORI�N Magaz�n Viktori�n je v nov� sezon� pouze v online podob�. Permanentk��i jej dostanou v den z�pasu v�dy do sv�ch email�, k dispozici bude samoz�ejm� i na webu. Co v n�m naleznete? Nap��klad rozhovor s Kr�lem asistenc� Luk�em Kalvachem, playlist vybran�ho hr��e �i dal�� novinky z klubu. Dinamo Záhřeb v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě? POLO�ASOV� SOUT̎ S DOOSAN �KODA POWER T�i vylosovan� fanou�ci si op�t o polo�ase zakopou o ceny p��mo na branku v Doosan Aren�. A vyhr�t m��ete nap��klad dv� vstupenky na super d�le�it� duel s Dinamem Z�h�eb. Jak se do sout�e p�ihl�sit? Otev�ete si p�ed z�pasem magaz�n Viktori�n, na str�nce k sout�i se p�es QR k�d �i odkaz jednodu�e zaregistrujete (uveden�m jm�na, ��sla permanentky �i um�st�n�m vstupenky) a my b�hem prvn� p�le vylosujeme t�i sout��c�, kter� ozn�m� moder�to�i cca ve 40. FC Viktoria Plzeň - GNK Dinamo Záhřeb FC Viktoria Plzeň - GNK Dinamo Záhřeb. Evropská liga UEFA - FC Viktoria Plzeň Přenos utkání. 21. 9. 2023 na ČT sport. Evropská liga UEFA - Los Evropské ligy ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page